Syncron Venkat Eswara

Venkat Eswara is vice president, product marketing for Syncron.